1

توسعه یک پروژه معماری با این ویژگی ها، یافتن تعادل بین نیاز به نگهداری صحیح مجموعه

News Discuss 
توسعه یک پروژه معماری با این ویژگی ها، یافتن تعادل بین نیاز به نگهداری صحیح مجموعه ها و حفظ بنا است.طراحي لابي موزه در این مورد، مداخله نیز با در نظر گرفتن مطالب آینده، محدود به هنر معاصر انجام شد. هدف از بازسازی، معاصر و به نوعی معتدل بود، و https://forum.green.ir/showthread.php?tid=346

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story